Energy Cortical, pil ile çalışan, tamamen programlanabilen, bağımsız el tipi kortikal stimülatördür.
Özellikle epilepsi cerrahisi sırasında rezeksiyon yapılan bölgenin kontrolü için inanılmaz hafif, el tipi, çok geniş aralıklara sahip kortikal stimülatör yapısına sahiptir.

Kortikal Stimülator

Kortikal Stimülator

Elektriksel Uyarı Özellikleri

Stimülör Çıkış Sayısı: İki çıkışlı tek stimülatör
Uyarı Tipi: Sabit akım, kare monofazik veya bi-fazik (seçilebilir döngü sayısı ve polarizasyon)
Akım Aralığı: 0 to 15 mA (VMAX = 80 V) – 0.1mA adımlar ile hassas uyarı şekli
Uyarı Süre Aralığı: 25 to 1000 msec
Stimülasyon Frekans Aralığı: 0.1 Hz – 300Hz
Tetikleme seçenekleri: Trigger in/out