Manyetik Stimülatörler günümüzde çok revaçta olan yeni teknoloji ürünü olan sistemlerdir.

Psikiyatri ve Psikoloji: Depresyon, Anksiyete bozuklukları, Bipolar bozukluklar, Obsesyon, Şizofreni, Bağımlılık, Histeri, Uyku bozuklukları, Travma tedavisi, Stress

Nöroloji: Migren, Serebral felç, Alzheimer, Parkinson, Resüsitasyon koması, Epilepsy

Rehabilitasyon: Periferik sinir yaralanmaları, Omurilik yaralanmaları Nöropatik ağrılar, Nörojenik mesane bozuklukları, MS

TMS-EEG: TMS-EEG desteği ile birlikte çalışma imkanı sunar. Yüksek temporal çözünürlüklü EEG kaydı ve TMS ile takip edilen dinamikler sayesinde farklılıklılar izlenebilir. Bu imkan ile araştırmacı, kortikal potansiyelleri kaydederek kısa ve uzun süreli TMS uyarıların etkilerini gözlemleyebilir. Bu gözlemler araştırmacıya beyin yaralanmaları, uyku çalışmaları yada kognitif çalışmalar adına lokal nöron aktivite davranışlarını izlemek ve öğrenmek için büyük bir teknolojik gelişme ve araştırma imkanı sunar.  

PAS:Kortex yapının plastisite özelliği üzerine çalışmak isteyen araştırmacılar için long term potentiation(LTP) veya long term depression(LTD) methodları ile çalışma imkanı sunar. 

TMS-EMG: TMS-EMG uygulaması kortikospinal sistemlerin incelenmesi için kullanılır. Genellikle kullanılan method MEP (Motor Evoked Potential), CMCT (Central Motor Conduction Time) ve MRCT (Motor Root Conduction Time) incelemeleridir. 

ppTMS: Genellikle hastalıkların yardımcı tanılarında kullanılır: Multipl skleroz, Amiyotropik yanal skleroz, Parkinson, İnme, Ataksi, Guillain Barre sendromu. Short-interval intracortical inhibition(SICI), Long-interval intracortical inhibition(LICI), Intracortical inhibition(ICI), Short-interval intracortical facilitation(SICF) ve Interhemispheric inhibition(IHI) methodları kullanılabilir.